Anne Kjersti Befring er advokat, forsker ved juridisk fakultet, UIO og fagbokforfatter. Hun leverte sin doktoravhandling om persontilpasset medisin i mars 2018. Befring har lang erfaring som leder, som direktør i Legeforeningen og i helsemyndighetene. Hun blogger om rettslige spørsmål, organiseringen av helsetjenesten og ledelse. Les Bloggen i Dagens Medisin

Institutt for offentlig rett ønsker velkommen til en nordisk konferanse der fokuset rettes mot de rettslige aspektene av Big Data i helsetjenesten. Målgruppen for konferansen er jurister som arbeider med eller har interesse for digitalisering av helsesektoren.
Tid og sted: 6. juni 2018 11:30 - 7. juni 2018 15:30, Professorboligen i Universitetets hage, Karl Johans gate 47

Påmelding: Venteliste, kontaktpersoner Anne Kjersti Befring eller Eirik Torsvoll

Se hele programmet>>>

Les artikkel skrevet av Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen. Klikk på bildet nedenfor. 

 

Dagens Medisin kommenterer BigMed-prosjektet og situasjonen for Big Data i en artikkel i forbindelse med Thomas Smedsruds presentasjon på Lederkonferansen 2018 arrangert av Norsk sykehus- og heletjenesteforening i Oslo Kongressenter. Les hele saken i Dagens Medisin

The BigMed project has launched the first position paper called "Big data management for the precise treatment of three patient groups". Click the previous hyperlink or the image below to read a full pdf-version of the paper on published in issuu.com.