Les artikkel skrevet av Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen. Klikk på bildet nedenfor. 

 

Dagens Medisin kommenterer BigMed-prosjektet og situasjonen for Big Data i en artikkel i forbindelse med Thomas Smedsruds presentasjon på Lederkonferansen 2018 arrangert av Norsk sykehus- og heletjenesteforening i Oslo Kongressenter. Les hele saken i Dagens Medisin

The BigMed project has launched the first position paper called "Big data management for the precise treatment of three patient groups". Click the previous hyperlink or the image below to read a full pdf-version of the paper on published in issuu.com.

Position as bioinformatician (overingeniør),at Oslo universitetssykehus HF - Department of Medical Genetics, Oslo University Hospital (OUS)
Vacant position as bioinformatician (overingeniør), Oslo.
Deadline for application; 15.01.2018
Read more at: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=110478706

Rapporten diskuterer barrierer og muligheter sett i lys av tre kliniske områder, og oppsummerer erfaringer fra ett års arbeid med temaet fra en stor gruppe bidragsytere gjennom et av forskningsrådets tre IKTpluss fyrtårnsprosjekter.
Foredragsholdere er Erik Fosse, Thomas Smedsrud og Mark Caulfield.
Lederkonferansen 2018
Fra 08. feb 2018 - kl. 10:00 til 09. feb 2018 - kl. 15:00
Sted: Oslo kongressenter
Påmeldingsfrist 31.01.2018
Pris Medlem: Kr. 7000,- Ikke medlem: Kr. 8000,-
Meld deg på her