Rapporten diskuterer barrierer og muligheter sett i lys av tre kliniske områder, og oppsummerer erfaringer fra ett års arbeid med temaet fra en stor gruppe bidragsytere gjennom et av forskningsrådets tre IKTpluss fyrtårnsprosjekter.
Foredragsholdere er Erik Fosse, Thomas Smedsrud og Mark Caulfield.
Lederkonferansen 2018
Fra 08. feb 2018 - kl. 10:00 til 09. feb 2018 - kl. 15:00
Sted: Oslo kongressenter
Påmeldingsfrist 31.01.2018
Pris Medlem: Kr. 7000,- Ikke medlem: Kr. 8000,-
Meld deg på her