Anne Kjersti Befring er advokat, forsker ved juridisk fakultet, UIO og fagbokforfatter. Hun leverte sin doktoravhandling om persontilpasset medisin i mars 2018. Befring har lang erfaring som leder, som direktør i Legeforeningen og i helsemyndighetene. Hun blogger om rettslige spørsmål, organiseringen av helsetjenesten og ledelse. Les Bloggen i Dagens Medisin