Teknologien som tolker alle pasientjournaler. Dette er et av prosjektene i BigMed, som er en storsatsing på presisjonsmedisin og stordatametoder i helsevesenet. Satsingen styres av Oslo universitetssykehus (OUS), og UiO er blant partnerne.

Her ønsker man i første omgang å ta denne teknologien i bruk for pasienter med hypertrofisk kardiomyopati. Det er en sykdom hvor hjertemuskelen er fortykket. Sykdommen skyldes defekter i gener og er ofte arvelig. Mutasjoner som kan føre til utvikling av sykdommen finnes hos ca. 0,5 prosent av befolkningen. Tilstanden er en vanlig årsak til plutselig hjertedød hos personer under 40 år. For denne typen sykdom er det nyttig å få tilgang til sykdomsdata for hele familien.

Link til artikkelen i Titan.uio.no>>>