I perioden januar til april i 2019 arrangerte BigMed et Oslo Health Hackathon i samarbeid med Kreftforeningen, Acando og DNV GL for å øke rekruttering av teknologer til helse, øke bevissthet rundt verdien av åpne datasett og med en overordnet målsetning om å forbedre metode for prediksjon av glioblastom.

100 deltakere fra Norge og Singapore, fordelt på 50 lag, melde seg på. 14 finalister fordelt på fire lag fra EPIGRAM MEDTECH, DNV GL og CGI/Acando konkurrerte om førsteplassen.

Fagjuryen besto av: Prof. Torstein Meling, PhD, Md, i nevrokirurgi ved Universitetet i Genève og leder av utdanningskomiteen og styremedlem i den europeiske nevrokirurgiske foreningen, David Swanson, Phd, Forsker ved Universitetet i Oslo, Avdeling for Statistikk og Michael Riegler, PhD, Forsker i Simula,  Ekspert i Maskinlæring og Data Science.  

CGI/Acando definerte problemstilling, preparerte og renset data og sto ansvarlig for organisasjon mens DNV GL bidro med sin plattform Veracity for sikker lagring og deling av data. Bigmed, som er et fyrtårnprosjekt innen persontilpasset medisin ved OUS, var en av initiatorene av Hackathonet og finansierte flere av aktivitetene. Kreftforeningen var med på å organisere fagseminaret som markerte avslutningen av Hackathonet i Vitensenteret hos Kreftforeningen.  

Avslutningsvis ble det arrangert et fagseminar med tema «Felles innsats på helsedata «. Programmet besto av fagforedrag og debatt. Deltakerne i debatten var fageksperter, representanter fra klynger og industri.