BigMed-konferansen 2020: Veien til presisjonsmedisin

October 19th, 2020 | 10:00 - 18:00

Hvordan må vi innrette oss for å muliggjøre opptak av nye teknologiske løsninger som kreves for at presisjonsmedisin skal komme våre pasienter til gode?


Velkommen til BigMed-konferansen hvor vi deler resultater og visjoner fra prosjektet og for presisjonsmedisin i Norge. Konferansen bygger på erfaringer fra prosjektet men samtalene har fokus rettet fremover: hva er veien videre herfra for implementering av presisjonsmedisin? 


Materiale fra konferansen 

Presentasjoner: PDF-filer av presentasjonene under hver bolk i programmet lenger ned på siden. 

Brosjyre/program: PDF-fil av konferansebrosjyren med program finner du HER

Samlet opptak: https://vimeo.com/469672581/59bc331c8f

Bolk nr 1 En visjon for presisjonsmedisin 

Bolk nr 2 Benytte og beskytte helsedata 

Bolk nr 3 Løsninger for fremtidens sekundærbruk av data 

Bolk nr 4 Trygg innføring av ny teknologi

Bolk nr 5 Kortere vei fra innovasjon til implementering 


Spennende samtaler mellom beslutningstakere, utøvere, fageksperter og andre interesserte om veien videre for implementering av presisjonsmedisin.


Schedule

09:30
Registrering og kaffe
10:00
En visjon for presisjonsmedisin
 • Velkommen og om BigMed-prosjektet 
  Vibeke Binz Vallevik, DNV GL prosjektleder BigMed | Link til presentasjon
 • Praktisk om dagen og introduksjon av konferansier 
  Anita Moe Larsen, kommunikasjonsansvarlig Norway Health Tech
 • Verdien av fyrtårnprosjektene 
  Anne Kjersti Fahlvik, fungerende administrerende direktør i Norges Forskningsråd 
 • En framtidsvisjon for presisjonsmedisin 
  Erik Fosse, Avdelingsleder ved Intervensjonssenteret, OUS | Link til presentasjon
 • Video: Utfordringer med presisjonsmedisin 
  Jan Helge Solbakk, Professor i etikk, UiO

Speakers

Headshot of Vibeke Binz Vallevik

Vibeke Binz Vallevik

Prosjektleder BigMed / DNV GL

Headshot of Anita Moe Larsen

Anita Moe Larsen

Kommunikasjonsansvarlig, Norway Health Tech

Headshot of Anne Kjersti Fahlvik

Anne Kjersti Fahlvik

Fungerende administrerende direktør i Norges Forskningsråd

Headshot of Erik Fosse

Erik Fosse

Avdelingsleder ved Intervensjonssenteret, OUS

Headshot of Jan Helge Solbakk

Jan Helge Solbakk

Professor i etikk, UiO

10:35
Benytte og beskytte helsedata - et regulatorisk perspektiv
 • Genetikk, behov for deling av data for helsehjelp 
  Dag Undlien, Avdelingsleder Medisinsk genetikk, OUS | Link til presentasjon
 • Regulering av tilgang til helsedata 
  Anne Kjersti Befring, Associate Professor at the Faculty of Law, UiO

Paneldiskusjon. (Fasilitator: Vibeke Binz Vallevik, DNV GL/prosjektleder BigMed | Link til presentasjon 

Speakers

Headshot of Vibeke Binz Vallevik

Vibeke Binz Vallevik

Prosjektleder BigMed / DNV GL

Headshot of Dag Undlien

Dag Undlien

Avdelingsleder Medisinsk genetikk, OUS

Headshot of Anne Kjersti Befring

Anne Kjersti Befring

Associate Professor at the Faculty of Law, UiO

Headshot of Bjørn Atle Bjørnbeth

Bjørn Atle Bjørnbeth

Adm. direktør, OUS

Headshot of Sverre Engelshciøn

Sverre Engelshciøn

Fagdirektør, Helse- og omsorgsdepartementet

Headshot of Eva Jarbekk

Eva Jarbekk

Partner, Advokatfirmaet Schjødt

Headshot of Helga Maria Bergem Brøgger

Helga Maria Bergem Brøgger

Leder i Norsk radiologisk forening

11:50
Pasientens helsetjeneste i en digital framtid
 • Fremtidens helsetjeneste i pasientens perspektiv 
  Anne Grethe Erlandsen, Statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet | Link til presentasjon

Speakers

Headshot of Anne Grethe Erlandsen

Anne Grethe Erlandsen

Statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet

12:00
Lunsj og musikalsk innslag ved Sagene Ring

Sagene Rings siste plate handler om flyktninger og deres situasjon. 

Det vil derfor være mulig å gi bidrag til organisasjonen «Dråpen i Havet» via denne Spleisen: https://spleis.no/s/bigmed 

13:00
Løsninger for fremtidens sekundærbruk av data
 • Dataflyt for klinisk beslutningsstøtte i kreftbehandlingen 
  Vegar Johansen Dagenborg, overlege og kirurg, OUS
 • Åpne plattformer for gjenbruk av data
  Bjørn Næss, produkteier DIPS | Link til presentasjon
 • BigMed-sonen: En plattform for klinikknær innovasjon 
  Alia Zaka, Avd.leder Utvikling og innovasjon Sykehuspartner og ass. prosjektleder BigMed | Link til presentasjon
 • InPred – infrastruktur for presisjonsmedisin 
  Hege Russnes, overlege patologi OUS og leder for Nasjonalt kompetansenettverk for persontilpasset medisin | Link til presentasjon
 • Helseanalyseplattformen – samlokalisering av registerdata 
  Marianne Braaten, programleder i Helsedataprogrammet, direktoratet for E-helse | Link til presentasjon

Paneldiskusjon. (Fasilitator: Ida Susanna Fattah, CEO MedLytic)

Speakers

Headshot of Vegar Johansen Dagenborg

Vegar Johansen Dagenborg

Kirurg, OUS

Headshot of Bjørn Næss

Bjørn Næss

Produkteier, DIPS

Headshot of Alia Zaka

Alia Zaka

Ass. Project Manager BIGMED Project

Headshot of Hege Russnes

Hege Russnes

Seniorkonsulent, Patologi/Gruppeleder, Avd. kreftgenetikk, OUS

Headshot of Marianne Braaten

Marianne Braaten

Programleder for Helseprogrammet, Direktoratet for e-helse

Headshot of Renate Gruner

Renate Gruner

Forskningsdirektør, Helse Bergen HF

Headshot of Ulf Sigurdsen

Ulf Sigurdsen

Leder for e-Helse, Helse Sør-Øst RHF

Headshot of Ida Susanna Fattah

Ida Susanna Fattah

CEO, MedLytic

14:25
PAUSE
14:45
Trygg innføring av ny teknologi
 • Fremtidens helse ligger i data 
  Ingrid Stenstavold Ross, Generalsekretær i Kreftforeningen 
 • Fra helsedata til klinisk nytte av AI -  erfaringer fra BigMed 
  Pål Brekke, kardiolog, OUS
 • EU-regulativer for AI som beslutningsstøtte 
  Frederic Courivaud, principal researcher DNV GL | Link til presentasjon

Paneldiskusjon. (Fasilitator: Frank Vevle, Dataforeningen og bufetat)

Speakers

Headshot of Ingrid Stenstavold Ross

Ingrid Stenstavold Ross

Generalsekretær, Kreftforeningen

Headshot of Pål Brekke

Pål Brekke

Kardiolog, OUS

Headshot of Frédéric Courivaud

Frédéric Courivaud

Principal Researcher, DNV GL

Headshot of Henrik Vogt

Henrik Vogt

Fastlege og PostDoc, Senter for medisinsk etikk ved UiO

Headshot of Robert Jenssen

Robert Jenssen

Professor, UiT

Headshot of Frank Vevle

Frank Vevle

Senior rådgivende konsulent, Bufetat / Dataforeningen

15:55
PAUSE
16:15
Kortere vei fra innovasjon til implementering
 • Innovasjon på nye Oslo Universitetssykehus 
  Just Ebbesen, Prosjektleder Fremtidens OUS
 • Fra innovasjon til implementering – et eksempel fra BigMeds dashbord i DIPS Arena 
  Thomas Smedsrud, medisinsk direktør DIPS | Link til presentasjon
 • Connect – et økosystem for offentlig-privat samarbeid i presisjonsmedisin for kreft
  Kjetil Taskén, professor ved UiO og leder ved Institutt for kreftforskning ved OUS Radiumhospitalet | Link til presentasjon
 • Digitale transformasjonsprosesser 
  Margunn Aanestad, professor UiA | Link til presentasjon
 • Eksempler på samarbeidsmodeller 
  Christian Kersten, Medisinsk leder ved Roche og Seniorforsker ved Sørlandet sykehus | Link til presentasjon

Paneldiskusjon. (Fasilitator: Kathrine Myhre, CEO, Norway Health Tech)

Speakers

Headshot of Just Ebbesen

Just Ebbesen

Prosjektleder Fremtidens OUS, OUS

Headshot of Thomas Smedsrud

Thomas Smedsrud

Medisinsk direktør, DIPS

Headshot of Kjetil Taskèn

Kjetil Taskèn

Prof. ved UiO og leder ved Institutt for kreftforskning ved OUS Radiumshospitalet

Headshot of Margunn Aanestad

Margunn Aanestad

Professor, UiA

Headshot of Christian Kersten

Christian Kersten

Medisinsk leder ved Roche og Seniorforsker ved Sørlandet sykehus

Headshot of Cornelia Mender

Cornelia Mender

Connectivity Leader, GE Healthcare

Headshot of Christer Mjåset

Christer Mjåset

Viseadministrerende direktør, Helseplattformen

Headshot of Hilde Myhren

Hilde Myhren

Medisinsk direktør, OUS

Headshot of Kathrine Myhre

Kathrine Myhre

CEO, Norway Health Tech

17:40
Veien videre for implementering av presisjonsmedisin
 • Nasjonal stafett for kunstig intelligens 
  Finn Henry Hansen, direktør Helse Nord RHF | Link til presentasjon
 • Veien videre for implementering av presisjonsmedisin
  Vibeke Binz Vallevik, prosjektleder BigMed /DNV GL | Link til presentasjon

Speakers

Headshot of Finn Henry Hansen

Finn Henry Hansen

Direktør, Helse Nord RHF

Headshot of Vibeke Binz Vallevik

Vibeke Binz Vallevik

Prosjektleder BigMed / DNV GL

18:00
Cocktail hour (OBS ekstra påmelding og svært begrensede plasser)

Vi skulle veldig gjerne spandert en drink og en prat på dere alle. Dessverre er det litt spesielle tider nå og vi får ha det til gode. På grunn av FHIs retningslinjer ved alkoholservering vil dette være en lukket sesjon og servering ved nummererte bord-plasser. Foredragsholdere får prioritert påmelding, deretter åpnes det for "førstemann til mølla"-påmelding via egen link som deles i forkant av seminaret.